กว่าจะเป็นหมอมาเปิดคลินิกผิวหนัง ต้องเรียนกี่ปี?

” เปิดคลินิกผิวหนัง ต้องเรียนกี่ปี “

       กว่าจะมาเป็นหมอมาเปิดคลินิกผิวหนัง ต้องเรียนกี่ปี? ปัจจุบันแพทย์สภาได้พยายามผลักดันให้มีการเรียนการสอนด้านนี้อย่างเป็นระบบมากขึ้นเพื่อให้ได้มาตรฐานที่ดีขึ้นสำหรับประชาชนทั่วไปและเพื่อรองรับผู้รับบริการจากต่างประเทศ

2017-10-02T16:09:45+00:00