อาหารที่ช่วยปรับอารมณ์สาวๆเวลาเป็นประจำเดือน

“ อาหารเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยดับอารมณ์ของสาวๆได้ในช่วงมีประจำเดือน ”

       เวลารอบเดือนมาสาวๆคงรู้สึกไม่สบายตัว อารมณ์แปรปรวนง่าย วันนี้เรามีวิธีแก้ไข ง่ายๆด้วยวิธีทานอาหาร สาวๆลองทานอาหารเหล่านี้ดู แล้วชีวิตจะง่ายขึ้นอีกเยอะเลย ไม่วีนไม่เหวียง