Clinic Selection

การเลือกคลินิก

การเลือกคลินิก2017-09-21T11:43:03+07:00

Project Description

บทความ “การเลือกคลินิก”

ผู้เชี่ยวชาญของเราพร้องส่งมอบบทความการเลือกคลินิก ให้กับคุณสดใหม่ทุกวัน

7 treatment ที่ราคาสูงที่สุดที่ต้องลองสักครั้งในชีวิต

30 ตุลาคม 2017|Tags: , |

Treatment ที่ราคาสูงที่สุดที่ต้องลองสักครั้งในชีวิต “ เราอยู่ในยุคที่ ผู้ชาย และ ผู้หญิง หันมาใส่ใจดูแลตัวเองมากขึ้น ”      

กว่าจะเป็นหมอมาเปิดคลินิกผิวหนัง ต้องเรียนกี่ปี?

1 ธันวาคม 2015|Tags: , |

" เปิดคลินิกผิวหนัง ต้องเรียนกี่ปี "        กว่าจะมาเป็นหมอมาเปิดคลินิกผิวหนัง ต้องเรียนกี่ปี? ปัจจุบันแพทย์สภาได้พยายามผลักดันให้มีการเรียนการสอนด้านนี้อย่างเป็นระบบมากขึ้นเพื่อให้ได้มาตรฐานที่ดีขึ้นสำหรับประชาชนทั่วไปและเพื่อรองรับผู้รับบริการจากต่างประเทศ