Change Life Change Word

9 ประโยคเปลี่ยนมุมมองชีวิต

2017-10-25T10:25:31+07:00

ประโยคที่อาจจะสามารถเปลี่ยนมุมมองการใช้ชีวิตของคุณไปตลอดชีวิต “ ประโยคเด็ดๆที่อาจจะเปลี่ยนมุมมองชีวิตของคุณไปตลอดชีวิต  ”        บางทีความรู้สึกตั้งใจต่อบางสิ่งบางอย่างมันมักจะหายไปได้ง่ายและได้กลับคืนมายาก ซึ่งต้องอาศัยทั้งความพยายามความอดทน และเวลา มุมมองของเราก็เช่นกัน ถ้าเรายึดติดกับอะไรมากๆเราก็จะเห็นแค่สิ่งที่เรายึดติดแค่นั้น ลองเปลี่ยนมุมมองดูแล้วคุณอาจจะพบคำตอบที่คุณหามาแสนนานแล้วก็ได้ วันนี้เรามีบทความดีๆ ที่อาจจะสามารถเปลี่ยนมุมมองการใช้ชีวิตของคุณไปตลอดชีวิต

9 ประโยคเปลี่ยนมุมมองชีวิต2017-10-25T10:25:31+07:00

8 สัญญาณของเพื่อนไม่จริงใจ

2017-10-13T12:15:59+07:00

สัญญาณของเพื่อนไม่จริงใจ “ เพื่อนจริงใจ VS เพื่อนไม่จริงใจ ”        เรามักจะให้ความสำคัญกับคน ที่จริงใจ และ รู้สึกไม่ชอบ คนที่ไม่จริงจัง เพราะพวกเขาเหล่านี้จะเข้ามาเพราะผลประโยชน์ทั้งนั้น

8 สัญญาณของเพื่อนไม่จริงใจ2017-10-13T12:15:59+07:00