Clinic Selection

7 treatment ที่ราคาสูงที่สุดที่ต้องลองสักครั้งในชีวิต

2017-11-03T14:48:35+07:00

Treatment ที่ราคาสูงที่สุดที่ต้องลองสักครั้งในชีวิต “ เราอยู่ในยุคที่ ผู้ชาย และ ผู้หญิง หันมาใส่ใจดูแลตัวเองมากขึ้น ”      

7 treatment ที่ราคาสูงที่สุดที่ต้องลองสักครั้งในชีวิต2017-11-03T14:48:35+07:00

กว่าจะเป็นหมอมาเปิดคลินิกผิวหนัง ต้องเรียนกี่ปี?

2017-10-02T16:09:45+07:00

" เปิดคลินิกผิวหนัง ต้องเรียนกี่ปี "        กว่าจะมาเป็นหมอมาเปิดคลินิกผิวหนัง ต้องเรียนกี่ปี? ปัจจุบันแพทย์สภาได้พยายามผลักดันให้มีการเรียนการสอนด้านนี้อย่างเป็นระบบมากขึ้นเพื่อให้ได้มาตรฐานที่ดีขึ้นสำหรับประชาชนทั่วไปและเพื่อรองรับผู้รับบริการจากต่างประเทศ

กว่าจะเป็นหมอมาเปิดคลินิกผิวหนัง ต้องเรียนกี่ปี?2017-10-02T16:09:45+07:00