Love & Family

DO IT ถ้าไม่โสดทำไม่ได้

2017-10-09T12:12:44+00:00

คนโสดทำอะไรได้บ้าง? “ DO IT ถ้าไม่โสดทำไม่ได้ คนโสดทำอะไรได้บ้าง? ”        ทุกวันนี้เรามัวแต่ใช้เวลาไปกับการหาเจ้าชายในฝันสักคนมาเป็นคนสำคัญของชีวิตโดยลืมคิดไปว่าชีวิตโสดมีข้อดีมากมาย เพราะหากเราไปถามผู้หญิงที่มีคู่พวกเขาเหล่านั้นก็ยอมรับว่ามีหลากหลายสิ่งอย่างที่พวกเขาพลาดไปเพียงเพราะพวกเขาไม่โสด  เพราะกิจกรรมบางอย่างของพวกเขาต้องเลิกทำเพียงเพราะเรากำลังมีคู่

DO IT ถ้าไม่โสดทำไม่ได้ 2017-10-09T12:12:44+00:00

H1e

2017-09-13T16:24:31+00:00

H2 “ สิ่งเดียวที่ฉันต้องการคือการศึกษา และฉันก็ไม่เกรงกลัวอะไรทั้งนั้น”        รางวัลโนเบล สันติภาพ ประจำปี 2557 นี้ ได้แก่ มาลาลา ยูซาฟไซ หญิงสาวชาวปากีสถาน วัย

H1e 2017-09-13T16:24:31+00:00